OVER ONS

Professioneel, betrouwbaar en vakbekwaam werken staat voorop bij Sloopwerken Limburg bv.

Wij zijn gecertificeerd conform VCA* en BRL-SVMS-007 waarbij milieu, veiligheid en gezond werken voorop staat, maar ook precisiesloop en hergebruik van vrijkomende materialen. Volgens een vooraf opgesteld werkplan wordt getracht de opdracht-gever en de omgeving zoveel als mogelijk te ontlasten. Sloop is toch vaak een ingrijpende ontwikkeling voor de omgeving.

Door een nauwkeurige voor-opname van het project kunnen wij een gedetailleerd plan van aanpak (sloopveiligheidsplan) opmaken, waarin de eisen (en wensen), maar vooral de project-specifieke risico’s zijn omschreven.

CO2-footprints 2020

Energie Management Plan

Sector- en keteninitiatief

KAM-beleidsverklaring